HỒ SƠ NĂNG LỰC DDC 2023

HỒ SƠ NĂNG LỰC DDC 2023

Kính gửi quý đối tác, quý khách hồ sơ năng lực CTY TNHH NT ĐÔNG DƯƠNG , gọi tắt là DDC.

Đây là bảng HSNL cập nhập hết năm 2023, DDC sẽ đăng tải cập nhập nếu có bảng HSNL mới thay thế.

Xin cảm ơn!